บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)

858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
หมายเลขผู้เสียภาษี :0 1075 51000 28 2
โทร :(662) 323-2601-8
พิกัดตำแหน่ง :ละติจูด 13.533909,
ลองจิจูด 100.646753
Line Official : @saleecolour

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล :
investor@saleecolour.com

คลิกที่ปุ่มหรือสแกน QRCode เพื่อเพิ่มเราเป็นเพื่อน

M_saleecolour_GW

แผนที่กูเกิ้ล

ฝ่ายขาย

คุณนิพนธ์ เถื่อนเพ็ง
nipon@saleecolour.com
โทร : 086 611 1246
คุณวิจักษณ์พงศ์ แก้วสนิท
wijakpong@saleecolour.com
โทร : 085 485 5627
คุณวรางคณา มังคละคีรี
varangkanar@saleecolour.com
โทร : 085 485 5621
คุณโฆษิตา โรจน์ทินกร
kosita_r@saleecolour.com
โทร : 098 832 2922
คุณวิภา แพทย์อดิพงศ์
wipha@saleecolour.com
โทร : 089 124 9246
คุณวิมล ดอนมูล
vimol_d@saleecolour.com
โทร : 089 169 8277
คุณภูช์พัชร์ อัครดีไชยกูล
pupuch.ak@saleecolour.com
โทร : 063 212 1265
คุณพัชราภรณ์ อิ่มอุไร
patcharaporn.im@saleecolour.com
โทร : 092 261 3633
คุณนันท์นลิน ภูติเกียรติขจร
nannalin.ph@saleecolour.com

โทร : 092 262 3533

ฝ่ายบริการลูกค้า

คุณจุไรรัตน์ แสงมาน
jurairat@saleecolour.com
ต่อ. 4057
คุณปิยวดี ศรีประกฤติ
nuch@saleecolour.com
ต่อ 4058
คุณนิรชา จุปะมัดถา
niracha_j@saleecolour.com
ต่อ 4071
คุณนิสา กาญจนเกตุ
nisa_k@saleecolour.com
ต่อ 4060