Previous
Next
Previous
Next

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 โดยดำเนินธุรกิจออกแบบและผลิตเม็ดพลาสติกผสมสีและสารปรุงแต่งแบบเข้มข้น (Masterbatch), เม็ดพลาสติกผสมสีและสารปรุงแต่งสำเร็จรูป (Compound) และสีผสมพลาสติกชนิดผงสำเร็จรูป (Dry Colorants) ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านสารปรุงแต่งคุณสมบัติสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท ในปี 2550 ได้มีการขยายธุรกิจ โดยก่อตั้ง “บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด” เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ (Filler Masterbatch) พร้อมทั้งได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี สามารถสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกกลุ่มการใช้งานอาทิเช่น Filler , Additive , Compound and Color Masterbatch เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการขยายตัวของตลาดทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี และได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จึงทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์และการบริหารงานขององค์กรอย่างเป็นมาตรฐาน

“ความสำเร็จของคุณ คือ ความท้าทายของเรา” 

วิดิโอแนะนำ

ข้อมูลการลงทุน

รางวัลดีเด่น

CSR/SD

กิจกรรม เพื่อ สังคม / การพัฒนา อย่างยั่งยืน

บริษัทส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการ “เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” บริษัทได้มีการวิเคราะห์และประเมินเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้ทราบถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนแนวโน้มของความคาดหวังในอนาคตที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทั้งนี้ได้มีการกำหนดผู้มีส่วนได้เสียและการมีส่วนร่วม รวมถึงวิธีการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อกระบวนการในการทำงานของบริษัทดังนี้

Award

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community) ประจำปี 2566

บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Recogniti

Read More »
Award

CSR-DIW Continuous Award 2023

บริษัท สาลี่ คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อ

Read More »

การจัดการคุณภาพภายในองค์กร