Author Archives: chainarong

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community) ประจำปี 2566

บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Recognition) ในการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Community (SDC) จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6 และร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของสถาบันไทยพัฒน์อีกด้วย

วัสดุ Monica ได้รับการคัดเลือกเข้าฐานข้อมูล MCX (Material ConneXion)

Monica
Monica

MCX หรือ Material ConneXion คือ ทีมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยด้านวัสดุระดับนานาชาติที่ให้บริการแก่  แบรนด์ใหญ่ๆในโลก ได้เลือก วัสดุของ MONICA เข้าไปไว้ในฐานข้อมูล ตามลิงค์ https://www.materialconnexion.com/

หุ้นยั่งยืน SET ESG Rating

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) หรือ COLOR ได้รับรางวัล SET ESG Ratings ระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิต ครอบคลุมกรอบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้ง 5 มิติ ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ

โครงการสาลี่เชิญชวนสร้างสวนสุขภาพชุมชนบางน้ำจืด (CSR-DIW Continuous Award 2023)

สาลี่ คัลเลอร์ เข้าไปปรับปรุงลานกิจกรรมชุมชนบางน้ำจืดภายใต้ชื่อโครงการสาลี่เชิญชวนสร้างสวนสุขภาพชุมชนบางน้ำจืดเมื่อเดือนกันยายน 2564 มีปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนการทำกิจกรรมนันทนาการของชุมชนและเป็นการส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้แข็งแรงรวมทั้งเพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้มากขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจิตอาสาพนักงานของสาลี่ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ปูอิฐบล๊อก ติดตั้งราวกั้นกันตกคลอง ทาสีเครื่องออกกำลังกาย ติดตั้งเสาไฟ และเดือนมิถุนายน 2565 เราปรับปรุงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเทปูนซีเมนขยายพื้นที่เพิ่มเติมเดือนเมษายน 2566 เพื่อเป็นสถานที่ที่น่าพักผ่อนและออกกำลังกายยิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
Posted in CSR

CSR-DIW Continuous Award 2023

บริษัท สาลี่ คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 (CSR-DIW Continuous Award 2023) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานในการดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเตรียมความพร้อมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

COLOR เปิดโมเดลธุรกิจปั้น New S-Curve

COLOR เปิดโมเดลธุรกิจปั้น New S-Curve

ถึงเวลานี้ต้องบอกว่า บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) (COLOR) พร้อมเดินหน้าเข้าสู่เส้นทางเติบโตรอบใหม่ หลังจากในช่วงที่ผ่านมา “พีรพันธ์ จิวะพรทิพย์” กรรมการผู้จัดการ COLOR มองหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้าง New S Curve เพื่อเพิ่มฐานรายได้ ผลักดันธุรกิจของบริษัทฯเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืนในอนาคต

COLOR เลือกการใช้กลยุทธ์รุกขยายธุรกิจเดิม เพิ่มการลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยการขยายไลน์เข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน ผ่านการทำธุรกิจผลิตทุ่นลอยน้ำ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

ขณะที่ล่าสุดได้เข้าไปลงทุนใน “ธุรกิจภาคการเกษตร “ ซึ่งมองว่าจะเป็น New S Curve ในอนาคต

เดินหน้าขยายการลงทุนทุกรูปแบบ

บริษัทฯเดินหน้าขยายการลงทุนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เห็นได้ชัดกับพัฒนาการในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จากธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติก ขยายสู่ธุรกิจธุรกิจพลังงานทดแทน ผ่านบริษัทย่อย บริษัท เดอะบับเบิ้ลส์ จำกัด ผลิตทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) เพื่อใช้สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Floating PV System) และธุรกิจภาคการเกษตร “ ถุงห่อ Magik growth ” และ “ฟิล์มคัดกรองแสง” ถือเป็นการเติมเต็มธุรกิจให้กับ COLOR และการผลักดันผลงานให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รุกคืบธุรกิจพลังงานทดแทน

ล่าสุด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) (PLANET) ในโครงการบริการจัดการไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ของบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ภายในบริเวณบ่อน้ำ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มูลค่ารวม 347,228,189 บาท ซึ่งโครงการอยู่ภายใต้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัท ไฮเพาเวอร์ เอ็นเนอยี่ จำกัด

มั่นใจรายได้ปี 66 โต 20%

สำหรับแผนการดำเนินงานของ COLOR ในปี 2566 ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 20% จากปีก่อน ซึ่งยังคงมีรายได้จากธุรกิจหลักต่อเนื่อง

ขณะที่มีรายได้เพิ่มจากธุรกิจใหม่ที่แตกไลน์ ธุรกิจพลังงานทดแทน ผ่านบริษัทย่อย บริษัท เดอะบับเบิ้ลส์ ผลิตทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) และธุรกิจภาคการเกษตร เข้ามาสนับสนุนเพิ่ม จากก่อนหน้านี้บริษัทฯได้มีการขยายการลงทุนและการขยายลูกค้าเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่จะใช้ดำเนินธุรกิจในปีนี้ จะเน้นไปที่การกระตุ้นยอดขาย และขยายฐานลูกค้าในทุกภาคธุรกิจที่มี ควบคู่การควบคุมต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น รวมทั้งเตรียมความพร้อมทุกรูปแบบในการเข้ารับงานโครงการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ มาจากธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกเป็นหลักที่ 85 % ด้าน Floating PV System 13% ภาคการเกษตร 1% และอื่นๆ อีก 1%

เล็งลงทุน 1-2 โปรเจคใหม่ต่อปี

เราพยายามสร้าง New S- Curve อย่างน้อยจะมีการลงทุน 1-2 โปรเจคต่อปี โดยที่จะเน้นการต่อยอดธุรกิจเดิม และการแตกไลน์ เพื่อบริหารความเสี่ยง ทำให้การเติบโตของบริษัทสม่ำเสมอมากขึ้น นอกเหนือจากธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจภาคการเกษตร ตอนนี้เราเตรียมพร้อมธุรกิจใหม่เกี่ยวกับการก่อสร้าง อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เน้นสินค้านวัตกรรมที่จะสร้าง productivity รวมถึงการสร้างรายได้ที่มากขึ้นด้วย

สยายปีกลงทุนต่างประเทศ

พีรพันธ์ บอกว่า ทุกธุรกิจมีโอกาสให้เสมอ และต้องไม่หยุดนิ่ง การผลักดันให้ธุรกิจเติบโต ยังจำเป็นต้องแสวงหาโอกาสในการลงทุน ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการหาช่องทางลงทุนไปยังประเทศใหม่ๆ โดยวางแผนที่จะเข้าไปลงทุนในกลุ่มประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้

จากนี้ไปคงต้องจับตาก้าวย่างของ COLOR ซึ่งใช้กลยุทธ์การผลักดันโดยการสร้าง พัฒนาและต่อยอดธุรกิจใหม่ๆอย่างสม่ำ เสมอ ดังนั้นเป้าหมายการผลักดันให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ถือเป็นเรื่องที่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน!!!