Author Archives: chainarong

QUALY x SALEE COLOUR: Rerock หินกรวดตกแต่งสวน ที่ไม่ต้องนำมาจากแหล่งธรรมชาติ

QUALY x SALEE COLOUR: Rerock หินกรวดตกแต่งสวน ที่ไม่ต้องนำมาจากแหล่งธรรมชาติ เพราะทำจากถุงหรือฟิล์มพลาสติกยืด (LDPE) ที่ผ่านการบริโภคแล้ว โดยรวบรวมผ่านโครงการ ‘Won’ (บมจ.TPBI / TPBI Group นำมาผสมเข้ากับแคลเซียมที่เป็นเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม (บมจ. สาลี่ คัลเล่อร์ / Salee Colour PLC.) รูปทรงของก้อนกรวด Rerock ถูกออกแบบมาให้ประหยัดพลังงาน และลดของเสียในการผลิต เพราะไม่ต้องควบคุมรูปทรง ประหยัดทรัพยากรด้วยการใช้ปริมาณก้อนหินที่น้อยกว่า เพื่อปกคลุมพื้นที่ๆเท่ากัน สามารถผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลได้หลากหลายประเภท และสามารถผลิตตามโทนสีที่ต้องการได้ (ขึ้นอยู่กับสีที่มาจากวัสดุต้นทางด้วย) ที่สำคัญเมื่อเลิกใช้งานยังสามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้ด้วยนะ
ผลิตภัณฑ์ Rerock ได้รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม Design excellent Award 2022 / DEmark, Thailand

Thai Capital Market Sustainability Model Organization Award 2022

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท ดีเด่น ประจำปี 2565  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในสังคม

COLOR received Sustainability Excellence Awards second consecutive years.

บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ (COLOR) ได้รับรางวัล SET Awards 2022 ประเภท Commended Sustainability Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง COLOR เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนตลาด mai มีขนาดมาร์เก็ตแคปไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และได้รับรางวัลดังกล่าว  แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการผลักดันการเติบโต เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม

บมจ. สาลี่ คัลเล่อร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม CSR ของ หลักสูตรวิทยการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 (วบส. 8) ที่โรงเรียนวัดดอนผิงแดด จ.เพชรบุรี

บมจ. สาลี่ คัลเล่อร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม CSR ของ หลักสูตรวิทยการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 (วบส. 8) ที่โรงเรียนวัดดอนผิงแดด จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

Posted in CSR

บริษัทฯ สาลี่ คัลเล่อร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องติดกันเป็นปีที่ 4

COLOR ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 13 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งสะท้อนการเป็นบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้าน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

รางวัล Thailand Kaizen 2022

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Thailand Kaizen Award 2022 ประเภท Kaizen For Innovation จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในโครงการอิฐบล็อกยั่งยืน

[รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2565] บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2565 ประเภทการเพิ่มผลผลิต

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2565 ประเภทการเพิ่มผลผลิต
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมแก่ นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สำหรับพิธีการจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565