กิจกรรม เพื่อ สังคม / การพัฒนา อย่างยั่งยืน

CSR

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR โครงการเติมฝันปันรัก ปีที่ 4 (การสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก สังคมชุมชน และองค์กร)

“การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและชุมชนอันเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงาน (จังหวัดสมุทรปราการ) นั้น

Read More »
SD

บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธมอบรับรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ( Sustainability Disclosure Community ) ประจำปี 2562

“ บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowl

Read More »
SD

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2561 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2561 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ

Read More »

อัลบัมภาพกิจกรรม