Magik Growth คืออะไร

Magik Growth คือนอนวูฟเวนชนิดสปันบอนด์ (spunbond nonwoven) ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมวิจัยพัฒนาสิ่งทอ เอ็มเทค (MTEC) เพื่อให้มีคุณสมบัติความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมภายนอก เช่น แสงแดด , ความชื้น สำหรับการใช้งานด้านการเกษตร เช่น ถุงปลูก , แผ่นคลุมแปลง , ถุงห่อผลไม้ เป็นต้น โดยวัตถุดิบประกอบไปด้วยเม็ดพลาสติก (พอลิโพรพิลีน) สารเติมแต่งชนิดพิเศษ และสี

Magik Growth ขึ้นรูปด้วยกระบวนการผลิตนอนวูฟเวนชนิด สปันบอนด์ โดยการหลอมเม็ดพอลิเมอร์และสารเติมแต่ง ทําการอัด รีดพอลิเมอร์หลอม ผ่านหัวฉีดที่มีรูจํานวนมากคล้ายฝักบัว (spinneret) แล้วถูกดึงผ่านลมเย็นเพื่อให้ได้เป็นเส้นใยชนิดยาว (multi-filament) จํานวนมาก ซึ่งเส้นใยเหล่านี้จะตกโรยลงบนสายพานที่เคลื่อนที่ ทำให้เกิดเป็นแผ่นของเส้นใย (webs) แล้วผ่านลูกกลิ้งร่อน (patterned hot rollers) เพื่อยึดเส้นใยบนแผ่นให้ติดกัน

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความคงทนต่อสภาพแวดล้อม QUV Accelerated Weathering Test: ISO 4892-2 B1 E2013 Plastics

Magik growth มีโครงสร้าง 3 มิติ ที่เส้นใยสานกันไปมา ทำให้มีรูพรุนและความหนาถ่ายเทน้ำและอากาศได้ดี วัสดุแข็งแรงสามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้ สีที่ใช้ไม่ดึงดูดแมลง มีการออกแบบตามลักษณะการใช้ เช่น ถุงห่อ ถุงปลูก หรือวัสดุคลุมดิน ตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา เราได้ทดลองใช้ Magik Growth ห่อผลไม้หลากหลายชนิด เช่น ทุเรียน,มะม่วง, ส้มโอ,ทับทิมสยาม,ส้มจุก,กล้วย พบว่า ผลมีน้ำหนักมากขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้น

กลุ่มสินค้า Magik Growth