เกี่ยวกับเรา

MONICA เป็นแบรนด์ที่เกิดจาก ความเชื่อภายใต้ แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตเม็ดแม่สีพลาสติก เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสภาพแวดล้อม และรับผิดชอบต่อการดูแลระบบนิเวศเพื่อส่งต่อคนรุ่นต่อไป

“เพราะเราเชื่อว่า ทุกคนมีส่วนร่วมในอนาคตของโลกใบนี้”

Monica Brand...

เกิดจากความตั้งใจที่อยากจะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ จากจุดประกายเล็กๆ ทำให้เรามองเห็นว่าการนำทรัพยากรที่มีอยู่จากกระบวนการผลิต นำกลับมาสร้างคุณค่าบวกกับความคิดสร้างสรรค์ได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับคุณและโลก ภายใต้กรอบ Circular Economy วัสดุที่มาจากขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ เดิม เราต้องส่งไปกำจัดด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งหากได้รับการกำจัดที่ไม่ดี อาจส่งผลถึงกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ จากจุดๆ นี้หากคุณผู้สนใจ และมีมุมมองเดียวกันกับเรามาร่วมมือกันมั้ย? ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์หมุนเวียนกลับมาให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้นอีก

Monica materials are selected for the MCX database.

MCX หรือ Material ConneXion คือ ทีมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยด้านวัสดุระดับนานาชาติที่ให้บริการแก่  แบรนด์ใหญ่ๆในโลก ได้เลือก วัสดุของ MONICA เข้าไปไว้ในฐานข้อมูล ตามลิงค์ https://www.materialconnexion.com/

Monica

Our products

“สีและรูปแบบ ของผลงานแต่ละชิ้น เกิดจากธรรมชาติของวัตถุดิบที่มีอยู่ เป็นเอกลักษณ์ไม่สามารถทำซ้ำได้ และมีเพียงชิ้นเดียวในโลก”