บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) หรือ COLOR ได้รับรางวัล SET ESG Ratings ระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย