บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Thailand Kaizen Award 2022 ประเภท Kaizen For Innovation จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในโครงการอิฐบล็อกยั่งยืน