สาลี่ คัลเลอร์ เข้าไปปรับปรุงลานกิจกรรมชุมชนบางน้ำจืดภายใต้ชื่อโครงการสาลี่เชิญชวนสร้างสวนสุขภาพชุมชนบางน้ำจืดเมื่อเดือนกันยายน 2564 มีปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนการทำกิจกรรมนันทนาการของชุมชนและเป็นการส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้แข็งแรงรวมทั้งเพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้มากขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจิตอาสาพนักงานของสาลี่ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ปูอิฐบล๊อก ติดตั้งราวกั้นกันตกคลอง ทาสีเครื่องออกกำลังกาย ติดตั้งเสาไฟ และเดือนมิถุนายน 2565 เราปรับปรุงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเทปูนซีเมนขยายพื้นที่เพิ่มเติมเดือนเมษายน 2566 เพื่อเป็นสถานที่ที่น่าพักผ่อนและออกกำลังกายยิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ