บมจ. สาลี่ คัลเล่อร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม CSR ของ หลักสูตรวิทยการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 (วบส. 8) ที่โรงเรียนวัดดอนผิงแดด จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา