บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การป้องกัน (Face shield) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใน 3 โรงพยาบาลของจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่
– โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ
– โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
– โรงพยาบาลปากน้ำ สมุทรปราการ
เพื่อเป็นการส่งมอบขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับวิกฤตในครั้งนี้ เพราะความยั่งยืนขององค์กร คือความยั่งยืนของสังคมรอบข้าง