เกี่ยวกับเรา

MONICA เป็นแบรนด์ที่เกิดจาก ความเชื่อภายใต้ แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตเม็ดแม่สีพลาสติก เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสภาพแวดล้อม และรับผิดชอบต่อการดูแลระบบนิเวศเพื่อส่งต่อคนรุ่นต่อไป

“เพราะเราเชื่อว่า ทุกคนมีส่วนร่วมในอนาคตของโลกใบนี้”

Monica Brand...

เกิดจากความตั้งใจที่อยากจะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ จากจุดประกายเล็กๆ ทำให้เรามองเห็นว่าการนำทรัพยากรที่มีอยู่จากกระบวนการผลิต นำกลับมาสร้างคุณค่าบวกกับความคิดสร้างสรรค์ได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับคุณและโลก ภายใต้กรอบ Circular Economy วัสดุที่มาจากขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ เดิม เราต้องส่งไปกำจัดด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งหากได้รับการกำจัดที่ไม่ดี อาจส่งผลถึงกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ จากจุดๆ นี้หากคุณผู้สนใจ และมีมุมมองเดียวกันกับเรามาร่วมมือกันมั้ย? ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์หมุนเวียนกลับมาให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้นอีก

Monica materials are selected for the MCX database.

MCX, or Material ConneXion, is an international team of materials scientists and researchers providing services to Major brands in the world have chosen MONICA materials to be added to their database, following the link https://www.materialconnexion.com/

Monica

Our products

“สีและรูปแบบ ของผลงานแต่ละชิ้น เกิดจากธรรมชาติของวัตถุดิบที่มีอยู่ เป็นเอกลักษณ์ไม่สามารถทำซ้ำได้ และมีเพียงชิ้นเดียวในโลก”