เป็นโครงการจัดทำหน้ากากผ้าอนามัย เพื่อป้องกันตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ ได้ให้ความรู้และการปฏิบัติตนเองในช่วงการแพร่ระบาด ในโครงการได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาเข้ามาช่วยจัดทำหน้ากากผ้าอนามัย เพื่อมอบให้กับเพื่อนพนักงานและคนในครอบครัวจำนวน 300 ชิ้น (ผ้ามัสลิน 3 ชั้น)