เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายทุ่นลอยน้ำ SUNTARA สินค้าในปัจจุบันเรามี 2 รุ่นได้แก่ รุ่นกระเบน KRABAIN และ รุ่นโลมา LOMA นอกจากนั้นแล้วเรายังจำหน่ายและติดตั้ง EV CHARGER , จำหน่ายและติดตั้ง BATTERY , จำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์ ในกลุ่ม Tier 1 , จำหน่าย Inverter สำหรับระบบโซล่าเซลล์