News

News

New Business S-Curve

New Business S-Curve ถึงเวลานี้ต้องบอกว่า บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) (COLOR) พร้อมเดินหน้าเข้าสู่เส้นทางเติบโตรอบใหม่ หลังจากในช่วงที่ผ่านมา “พีรพันธ์ จิวะพรทิพย์” กรรมการผู้จัดการ COLOR มองหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้าง New S Curve เพื่อเพิ่มฐานรายได้ ผลักดันธุรกิจของบริษัทฯเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืนในอนาคต COLOR

Read More »
สัมภาษณ์ CEO (COLOR)
News

สัมภาษณ์ CEO (COLOR) กับธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้แตกไลน์ไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน

สัมภาษณ์ CEO (COLOR) “น่าสนใจเลยทีเดียวกับธุรกิจเม็ดพลาสติก ที่กำลังเติบโตได้ดีหลังจากนี้ ที่ “พีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ CEO (COLOR)” วางเป้าหมายธุรกิจปี 64 โตอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้แตกไลน์ไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร โรงเรือนที่อยู่ระหว่างการศึกษาก่อนพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป เพื่อให้มีรายได้ประจำ Recurring Income เข้ามาอย่างต่อเนื่อง”

Read More »