Bubble Care คือ การให้บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ติดตั้งไปแล้ว โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ โดยมีขอบข่ายการให้บริการ ตรวจเช็คสภาพองค์รวมทั้งหมดของระบบ ได้แก่ สายไฟ ระบบยึดติด ทางเดิน ท่อน้ำ แผงโซลาร์ ครอบคลุมไปถึงการทำความสะอาดแผงโซลาร์ และตัว Inverter