ถุงห่อ ขนาด 25*30 ซม. เหมาะสำหรับห่อผลไม้แบบเป็นช่อ 2 – 3 ผล น้ำหนักไม่เกิน 700 กรัม เช่น กระท้อน ชมพู่ มะม่วง มะเฟือง เป็นต้น

Category: