ถุงห่อ ขนาด 50*58 ซม. เหมาะสำหรับทุเรียน ขนาด 2 – 7 กก.

Category: