ถุงห่อ ขนาด 50*52 ซม. เหมาะสำหรับ ทุเรียนขนาด 2 – 5 กก.

Category: