ข่าวสาร

News

โครงการโซลาร์เซลล์ขนาด 999.58 กิโลวัตต์พีค ของ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการขึ้นทะเบียน ในโครงการ T-VER จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โครงการโซลาร์เซลล์ขนาด 99

Read More »